Veliku potporu humanitarnoj akciji „Budi prijatelj djece“ dali su i naši vaterpolisti, igrači Jadrana. Pozivamo i vas, sve naše članove, navijače, simpatizere i sve sugrađane da se pridruže te da aktivno sudjeluju u ovoj humanitarnoj akciji, kako bi svi zajedno prikupili što više financijskih sredstava za Kliniku za dječje bolesti KBC-a Split, na dobrobit i korist svih građana RH, a prvenstveno onima kojima je najpotrebnije – djeci.
U suradnji sa Klinikom za dječje bolesti, KBC Split Tommy je, naime, pokrenuo veliku humanitarnu akciju u kojoj će u periodu od 27.01.2020. – 15.03.2020. dio sredstava od svakog prodanog proizvoda, posebno odabranog i posebno označenog na polici, donirati Klinici za dječje bolesti. U svim poslovnicama proizvodi koji će se naći u ovoj humanitarnoj akciji će biti posebno označeni na policama.
Klinika za dječje bolesti, KBC Split kontinuirano radi na stvaranju što boljih uvjeta za liječenje i boravak djece u bolnici kroz edukaciju i stručno usavršavanje liječnika i medicinskih sestara.
Glavna misao vodilja ove humanitarne akcije je bila poboljšati uvjete boravka djece i roditelja u bolnici kroz preuređenje i obnavljanje postojećih prostora Klinike, te kupnju nove medicinske opreme i namještaja.